Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :
ad top

Sớ đầu đuôi Miền bắc

Chủ nhật
29-11-2020
Thái Bình
17 - 05 - 24 - 46
Thái Bình
69
Chủ nhật
22-11-2020
Thái Bình
67 - 22 - 91 - 06
Thái Bình
96
Chủ nhật
15-11-2020
Thái Bình
91 - 19 - 49 - 68
Thái Bình
18
Chủ nhật
25-10-2020
Thái Bình
36 - 94 - 51 - 30
Thái Bình
36
Chủ nhật
11-10-2020
Thái Bình
46 - 65 - 39 - 35
Thái Bình
94
Chủ nhật
04-10-2020
Thái Bình
48 - 20 - 49 - 44
Thái Bình
89
Chủ nhật
27-09-2020
Thái Bình
86 - 44 - 17 - 33
Thái Bình
46
Chủ nhật
20-09-2020
Thái Bình
54 - 06 - 81 - 61
Thái Bình
42
Chủ nhật
13-09-2020
Thái Bình
50 - 29 - 64 - 01
Thái Bình
63
Chủ nhật
06-09-2020
Thái Bình
95 - 98 - 60 - 58
Thái Bình
93
Chủ nhật
30-08-2020
Thái Bình
44 - 91 - 83 - 45
Thái Bình
83
Chủ nhật
23-08-2020
Thái Bình
15 - 73 - 13 - 14
Thái Bình
41
Chủ nhật
09-08-2020
Thái Bình
24 - 74 - 05 - 06
Thái Bình
38
Chủ nhật
26-07-2020
Thái Bình
67 - 37 - 59 - 11
Thái Bình
54
Chủ nhật
05-07-2020
Thái Bình
59 - 77 - 50 - 98
Thái Bình
70
Chủ nhật
28-04-2019
Thái Bình
80 - 83 - 70 - 02
Thái Bình
19
Chủ nhật
21-04-2019
Thái Bình
66 - 64 - 30 - 89
Thái Bình
03
Chủ nhật
14-04-2019
Thái Bình
71 - 54 - 39 - 84
Thái Bình
67
Chủ nhật
07-04-2019
Thái Bình
40 - 00 - 66 - 01
Thái Bình
64
Chủ nhật
31-03-2019
Thái Bình
97 - 15 - 49 - 10
Thái Bình
48
Chủ nhật
24-03-2019
Thái Bình
13 - 89 - 64 - 22
Thái Bình
72
Chủ nhật
17-03-2019
Thái Bình
51 - 94 - 70 - 75
Thái Bình
51
Chủ nhật
10-03-2019
Thái Bình
68 - 87 - 94 - 97
Thái Bình
59
Chủ nhật
03-03-2019
Thái Bình
12 - 89 - 92 - 06
Thái Bình
10
Chủ nhật
24-02-2019
Thái Bình
04 - 34 - 07 - 17
Thái Bình
32
Chủ nhật
17-02-2019
Thái Bình
87 - 66 - 36 - 35
Thái Bình
86
Chủ nhật
10-02-2019
Thái Bình
62 - 44 - 89 - 74
Thái Bình
08
Chủ nhật
03-02-2019
Thái Bình
28 - 76 - 55 - 08
Thái Bình
90
Chủ nhật
27-01-2019
Thái Bình
81 - 10 - 03 - 06
Thái Bình
49
Chủ nhật
20-01-2019
Thái Bình
72 - 54 - 95 - 92
Thái Bình
08
Chủ nhật
13-01-2019
Thái Bình
72 - 62 - 12 - 03
Thái Bình
31
Chủ nhật
06-01-2019
Thái Bình
40 - 54 - 18 - 15
Thái Bình
91
Chủ nhật
30-12-2018
Thái Bình
05 - 31 - 73 - 83
Thái Bình
53
Chủ nhật
23-12-2018
Thái Bình
52 - 00 - 50 - 91
Thái Bình
93
Chủ nhật
16-12-2018
Thái Bình
13 - 92 - 63 - 52
Thái Bình
10
Chủ nhật
09-12-2018
Thái Bình
47 - 49 - 99 - 44
Thái Bình
08
Chủ nhật
02-12-2018
Thái Bình
66 - 71 - 84 - 97
Thái Bình
56
Chủ nhật
25-11-2018
Thái Bình
22 - 81 - 28 - 15
Thái Bình
35
Chủ nhật
18-11-2018
Thái Bình
70 - 54 - 05 - 77
Thái Bình
44
Chủ nhật
11-11-2018
Thái Bình
41 - 60 - 32 - 27
Thái Bình
71
Chủ nhật
04-11-2018
Thái Bình
92 - 61 - 21 - 32
Thái Bình
44
Chủ nhật
28-10-2018
Thái Bình
95 - 12 - 65 - 51
Thái Bình
86
Chủ nhật
21-10-2018
Thái Bình
97 - 64 - 45 - 18
Thái Bình
32
Chủ nhật
14-10-2018
Thái Bình
86 - 64 - 46 - 53
Thái Bình
28
Chủ nhật
07-10-2018
Thái Bình
21 - 98 - 96 - 58
Thái Bình
39
Chủ nhật
30-09-2018
Thái Bình
53 - 80 - 08 - 70
Thái Bình
55
Chủ nhật
23-09-2018
Thái Bình
28 - 23 - 46 - 17
Thái Bình
62
Chủ nhật
16-09-2018
Thái Bình
75 - 77 - 88 - 82
Thái Bình
63
Chủ nhật
09-09-2018
Thái Bình
23 - 69 - 71 - 82
Thái Bình
53
Chủ nhật
02-09-2018
Thái Bình
48 - 94 - 22 - 74
Thái Bình
40
Chủ nhật
26-08-2018
Thái Bình
37 - 03 - 86 - 40
Thái Bình
81
Chủ nhật
19-08-2018
Thái Bình
65 - 63 - 19 - 91
Thái Bình
19
Chủ nhật
12-08-2018
Thái Bình
94 - 19 - 24 - 33
Thái Bình
77
Chủ nhật
05-08-2018
Thái Bình
10 - 11 - 20 - 39
Thái Bình
38
Chủ nhật
29-07-2018
Thái Bình
47 - 01 - 48 - 05
Thái Bình
92
Chủ nhật
22-07-2018
Thái Bình
99 - 67 - 43 - 07
Thái Bình
92
Chủ nhật
15-07-2018
Thái Bình
38 - 57 - 95 - 58
Thái Bình
40
Chủ nhật
08-07-2018
Thái Bình
78 - 87 - 03 - 53
Thái Bình
99
Chủ nhật
01-07-2018
Thái Bình
57 - 86 - 49 - 10
Thái Bình
17
Chủ nhật
24-06-2018
Thái Bình
05 - 22 - 37 - 29
Thái Bình
49
Chủ nhật
17-06-2018
Thái Bình
83 - 39 - 06 - 81
Thái Bình
64
Chủ nhật
10-06-2018
Thái Bình
80 - 67 - 55 - 22
Thái Bình
03
Chủ nhật
03-06-2018
Thái Bình
67 - 98 - 16 - 75
Thái Bình
00
Chủ nhật
27-05-2018
Thái Bình
21 - 68 - 79 - 18
Thái Bình
08
Chủ nhật
20-05-2018
Thái Bình
77 - 24 - 29 - 04
Thái Bình
70
Chủ nhật
13-05-2018
Thái Bình
09 - 70 - 69 - 36
Thái Bình
36
Chủ nhật
06-05-2018
Thái Bình
67 - 09 - 11 - 79
Thái Bình
38
Chủ nhật
29-04-2018
Thái Bình
07 - 49 - 54 - 25
Thái Bình
47
Chủ nhật
22-04-2018
Thái Bình
53 - 00 - 68 - 25
Thái Bình
68
Chủ nhật
15-04-2018
Thái Bình
88 - 89 - 65 - 96
Thái Bình
52
Chủ nhật
08-04-2018
Thái Bình
59 - 63 - 38 - 01
Thái Bình
63
Chủ nhật
01-04-2018
Thái Bình
88 - 17 - 29 - 31
Thái Bình
71
Chủ nhật
25-03-2018
Thái Bình
93 - 21 - 02 - 87
Thái Bình
94
Chủ nhật
18-03-2018
Thái Bình
05 - 12 - 99 - 60
Thái Bình
38
Chủ nhật
11-03-2018
Thái Bình
32 - 95 - 99 - 73
Thái Bình
29