Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
Đang đợi trực tiếp Xổ số Miền Nam
Ngày :
Vé số :

Tỷ giá

2020-12-01
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,020.00 23,050.00 23,230.00

EUR

26,935.44 51.8 27,207.52 52.3 28,309.23 54.5

JPY

214.48 0.77 216.65 0.76 225.65 0.81

KRW

18.09 0.01 20.10 0.02 22.02

SGD

16,848.62 26.4 17,018.80 26.7 17,552.31 27.5

AUD

16,593.87 56.3 16,761.49 56.9 17,286.93 58.7

CAD

17,384.83 16.0 17,560.44 16.2 18,110.92 16.7

CHF

24,857.09 132 25,108.17 133 25,895.26 137

DKK

0.00 3,646.33 7.38 3,783.27 7.67

GBP

30,097.68 6.77 30,401.70 6.84 31,354.73 7.04

HKD

2,910.29 0.34 2,939.69 0.34 3,031.84 0.34

INR

0.00 311.99 0.12 324.23 0.13

KWD

0.00 75,585.57 78,551.53

MYR

0.00 5,619.87 4.15 5,738.37 4.22

NOK

0.00 2,553.77 7.79 2,660.31 8.11

RUB

0.00 302.44 0.13 337.01 0.13

SEK

0.00 2,647.57 20.6 2,758.02 21.5

THB

675.10 750.12 778.29
Cập nhật 21:20 (01/12/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó